Bản Ủy Quyền

Bạn đang cân nhắc việc tạo một bản ủy quyền để bảo đảm các vấn đề tài chính và pháp lý của mình được quản lý trong trường hợp bạn không thể tự quản lý chúng? Hãy tìm đến văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi hiểu rằng ý tưởng về việc nhường quyền kiểm soát tài chính và vấn đề pháp lý của mình có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ dành thời gian làm việc với bạn một cách chi tiết để hiểu rõ nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của bạn. Chúng tôi sẽ giải thích các loại ủy quyền khác nhau có sẵn và giúp bạn lựa chọn loại ủy quyền phù hợp nhất cho bạn.

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm tạo các bản ủy quyền cho khách hàng trong nhiều tình huống khác nhau, từ những người đối mặt với bệnh lâm sàng đến những người lên kế hoạch cho sự mất khả năng trong tương lai. Chúng tôi có kiến thức sâu rộng về các yêu cầu pháp lý của từng tiểu bang và sẽ bảo đảm rằng bản ủy quyền của bạn được thực hiện đúng cách và có hiệu lực pháp lý.

Với sự trợ giúp của chúng tôi, bạn có thể yên tâm biết rằng các vấn đề tài chính và pháp lý của bạn đang được quản lý tốt, bất kể tương lai sẽ diễn ra như thế nào. Đừng chờ đợi đến khi quá muộn – hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay để lên lịch hẹn với chúng tôi và bắt đầu tạo bản ủy quyền của bạn.

Call : +1 (408) 333-9899

Hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay để đặt lịch hẹn.

    +1(408)333 9899
    /***************Goi Ngay/***************/