Dịch Vụ Hỗ Trợ Giấy Tờ ở Việt Nam

 1. Miễn thị thực 5 năm (loại dán vào hộ chiếu và sổ rời).
 2. Hợp pháp hóa các loại giấy tờ (legalize)
 3. Công hàm độc thân (kết hôn lần 1, lần 2 trở lên có li dị)
 4. Passport Vietnam (renew) – Passport hết hạn trên 20 năm.
 5. Passport Việt Nam cấp lần đầu (3 – 6 tháng)
 6. Passport Việt Nam cấp lần đầu rush (1-2 tháng)
 7. Passport Việt Nam cấp do hỏng, cấp mất (có copy bản cũ)
 8. Giấy phép đưa tro cốt và thi hài về nước
 9. Xác nhận nguồn gốc Việt
 10. Khai sinh + hộ chiếu cho trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ
 11. Và những dịch vụ khac, Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Call : +1 (408) 333-9899

Hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay để đặt lịch hẹn.

  +1(408)333 9899
  /***************Goi Ngay/***************/