Nợ Thuế – Tax Audit

Nợ Thuế – Tax Preparation/Solutions

Quý vị có vấn đề về thuế IRS ? VanPhongUSA có giải pháp!

 • Ngưng các hoạt động thu tiền thuế trước khi chúng bắt đầu.
 • Tạm ngưng các thông báo và thư từ của IRS.
 • Yêu cầu tạm ngưng các khoản trừ tiền lương (Wage garnishments) và các hoạt động, bao gồm thu hồi tài sản nợ thuế – (Tax liens và levies).

Đừng bị chôn vùi bởi nợ thuế

 • Sẽ có mặt để giúp quý vị với Tax Lien và Tax Debt!
 • Sẽ làm việc trực tiếp với IRS
 • Sẽ cập nhật cho quý vị trong suốt quá trình
 • Xử lý tất cả các loại nợ thuế – mọi quy mô, từ đơn giản đến phức tạp
 • Sẽ hành động ngay lập tức để giải quyết các vấn đề nợ thuế của quý vị để quý vị không phải trực tiếp bận tâm.

Chúng tôi cũng có khai thuế cá nhân, 1099 và công ty! Giúp tôi cũng đảm trách Accounting cho công ty!

Đừng để một cuộc kiểm tra thuế từ IRS phá vỡ cuộc sống của bạn và gây ra căng thẳng không cần thiết. Liên lạc với văn phòng của chúng tôi ngay hôm nay để đặt lịch hẹn và bắt đầu giải quyết vấn đề thuế của bạn. Chúng tôi cam kết cung cấp sự chú ý tận tâm và dịch vụ pháp lý chất lượng cao cho khách hàng của chúng tôi và sẽ làm việc chăm chỉ để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của bạn.

Call : +1 (408) 333-9899

Hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay để đặt lịch hẹn.

  +1(408)333 9899
  /***************Goi Ngay/***************/