Giới thiệu về công ty chúng tôi

Công ty của chúng tôi giúp đỡ quý vị về các dịch vụ:

  • Khai Thuế cá nhân, 1099 và công ty, accounting cho công ty
  • kiểm toán thuế (Tax Audit), nợ thuế (cá nhân hoặc công ty)
  • Transfer deed
  • thành lập công ty (LLC, Corporation)
  • quy hoạch tài sản toàn diện (Living trust/Will).

Mục tiêu của chúng tôi là giúp khách hàng của chúng tôi điều hướng các quy định và luật thuế phức tạp và thay đổi liên tục, đồng thời tối đa hóa lợi ích tài chính và giảm thiểu rủi ro của họ. Cho dù bạn là cá nhân, chủ doanh nghiệp  chúng tôi giúp các bạn tìm ra các giải pháp để đạt được mục tiêu tài chính của bạn.

Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm về cách chúng tôi có thể giúp bạn với các nhu cầu kiểm toán thuế và quy hoạch di sản của bạn.

Địa chỉ: No. 9 Area 284, CA, USA

Hotline : +1 (408) 333-9899