Tư Vấn Thừa Kế (Living Trust/ Wills) ở Mỹ

Bạn lo lắng về việc Thừa Kế và bảo vệ tài sản bảo đảm rằng những người thân yêu của bạn được chăm sóc sau khi bạn qua đời không ? Chúng tôi có thể giúp bạn tạo ra một kế hoạch toàn diện bao gồm một Living Trust và Thừa Kế.

Một Living Trust có thể giúp bạn tránh được :

– (Probate), pháp lý từ toà án và tiền luật sư.

– (Trustee), chỉ định người quản lý tài sản và phân chia tài sản theo ước nguyện của bạn sau khi bạn mất.

– (Conservatorship/Guardian) phản ánh ý muốn của bạn và bảo đảm rằng những người thân yêu, con nhỏ dưới 18 của bạn được chăm sóc.

Đừng để tài sản và di sản của bạn phụ thuộc vào may mắn. Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay để lên lịch với chúng tôi về Thừa Kế. Chúng tôi sẽ giúp bạn bảo vệ tài sản của bạn và chăm sóc cho những người thân yêu của bạn, mang lại sự yên tâm cho tương lai.

Call : +1 (408) 333-9899